Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin

Základní informace

Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin je evidováno jako dobrovolné sdružení právnických osob jejichž činnost souvisí s průmyslovými výbušninami tzn.  vyrábějí, skladují, přepravují, používají výbušniny v rámci hornické,  stavební a geologické činnosti.

Hlavním posláním sdružení je samozřejmě hájit práva a zájmy svých členů ve všech činnostech, které souvisejí s výrobou a používáním průmyslových  výbušnin, podílet se na vytváření, schvalování a uvádění do praxe všech zákonů, vyhlášek a dalších legislativních náležitostí.  Touto činností by mělo vedení sdružení zastupovat své členy, aby se při prosazování potřebných požadavků postupovalo jednotně.

V současnosti je členy Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin osm společností a zastupuje cca 1300 zaměstnanců nakládajících s výbušninami.

Sdružení je členem zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu

Činnost sdružení

Hlavní činností sdružení je seznamovat členy se všemi nově zavedenými a připravovanými předpisy, novými výrobky, technologickými postupy včetně odborných informací týkajících se problematiky zahraničních předpisům a nových metod provádění trhacích prací. V neposlední řadě je to propagace oboru výbušnin na seminářích, veletrzích a školách. Sdružení si klade hlavně za nejbližší cíl stát se partnerem státní správy, která řeší problematiku výbušnin, a to nejen z hlediska jejich používání to znamená vůči Státní báňské správě, ale i Ministerstvu průmyslu a obchodu z hlediska nyní se měnící chemické legislativy, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost z pohledu možného zneužití výbušnin, Ministerstva zahraničních věcí a vnitra z hlediska vývozu. Aniž se to zdá, ale i přes úzké oborové zaměření jedná se o velký rozsah, který jednotlivý členové, kteří jsou většinou malé společnosti, nemohou do všech detailů obsáhnout.

Historie sdružení

Toto  sdružení bylo ustanoveno v květnu 2008 na ustavující schůzi devíti zástupců společností. Zakládajícími členy  sdružení  byly společnosti Austin Detonator s.r.o., Explosia a.s., EXPLOSIVE Service, a.s., Austin Powder Service CZ s.r.o., CB  Destrukce s.r.o., CEMDEST s.r.o., DESTRUKCE Třebíč, FOSPOL a.s. a SD – Vrtné a trhací práce, a.s..

V dubnu roku  2009 byla za řádného člena přijata společnost  Poličské strojirny a.s..

V roce  2010 byla organizačními změnami začleněna  společnost SD – Vrtné a trhací práce, a.s. do  společnosti SD – Autodoprava, a.s. a toto byla k 1.12.2013 přejmenována na Revitrans, a.s.

V srpnu roku  2011 došlo k fúzi společnosti DESTRUKCE Třebíč do  společnosti  Austin Powder Service CZ s.r.o..

V lednu 2013 se Explosia a.s. stala nástupnickou společností zanikající společnosti FOSPOL a.s.

V říjnu 2013 byla za řádného člena přijata společnost STV GROUP a.s.

V září 2015 byla za řádného člena přijata společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.

K 31.12.2020 ukončila členství ve sdružení společnost EXPLOSIVE Service, a.s. z důvodu ukončení činnosti v oboru nakládání s výbušninami.

Srdce v kameni

Video vytvořené společně se Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku

Výbor sdružení

Ing. Pavel Diviš

předseda výboru

Ing. Jan Šebor, Ph.D.

člen výboru

MGr. Karel Šíra

člen výboru

Kontakt

Sídlo spolku
 

Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin, z.s.
Semtín 107
530 02 Pardubice

Korespondeční adresa spolku

Ing. Petr Vlček
SVUV, z.s.
Prosetická 239/26
415 01 Teplice

Datová schránka

ewufsz2

Sociální sítě

Členové sdružení